Sunday, October 31, 2010

Friday, July 30, 2010

Konkani is dying …

Konkani is in very bad state , as unesco has mentioned 196 indian languages are endangered in India …hat means these languages are dying because people are not aware about their own mother tongue and even Indian government is not taking much care , for ex chattisgarhi , maithili, haryanvi , santali , bhojpuri , marwadi, garhwali , kumouni , dogri , awadhi and pahadi all are north Indian languages , thease speakers have started speaking in hindi and even they feel shy to speak their mother tongue . 

In same way in south India tulu and kodava people have started adopting kannada,. badaga , toda and kota people are adopting tamil this is because these laguages are not recognized and these languages are treated as tribal languages …

So if we take Konkani, its also in same condition bcoz konkan region is geographical distributed in different states , Konkanis in maharastra have adopted marathi and thet feel shy and low in the society if they speak their Konkani dialect like sangameshwari and malwani and they think by speaking marathi keep up their standard..

Thursday, June 24, 2010

गणपतीचो नैवेदय

पारंपारीक गणपतीचो नैवेदय   

Wednesday, June 23, 2010

हातमाग - कोकणाचे गतवैभव

हातमाग - कोकणाचे  गतवैभव  

Tuesday, June 22, 2010

Language Is The Identity of Nation

Hi friends as you know our konkani language is in danger in Maharashtra. Many people adopting Marathi and dont aware that konkani is ther own language. First thing I want to clear that we are not against any language.  We will try to spread konkani with respect to other Indian languages. Don't keep any doubt about our mission. We are not here to demand separate konkani country. We are proud of our country. So please don't keep any misunderstanding about our mission. 
Konkani have many dialects. Like Malvani is konkani's most spoken dialect in Sindhudurg and Rajapur. To save konkani and it dielects and to keep konkani under one umbrella we have started new blog. This new blog have writers from all region like Ratnagiri,Sindhudurg,Goa and North Canara.
Now I will try to explain about our mission. We are not here to divide country. Language is identity of every community. If you want to save country first you have to save your own language. India is the country of several cultures and languages. If you are not giving respect to your own language then how u can respect your country ? We feels that all Indian languages (authorized by Sahitya Academy ) must have same status. Now we have different states like Maharashtra, Goa, Karnataka each state have its own language.

Monday, June 21, 2010

CANARA KONKANI

CANARA KONKANI is broadly divided into North Canara and South Canara konkani. These are the two regions where konkani is spoken in Karnataka. Now south canara is divided into 3 districts namely udupi to the north , south canara in the middle and kasargod in the south, kasargod was taken by kerala while the Indian states were reorganized according to linguistic basis. These three districts are called as Tulunadu. So as the konkanis here trilingual, here konkanis who stay in karnataka part of tulunadu can speak tulu and kannada whereas the people who stay in kerala part of tulunadu can speak tulu, malayalam and even kannada.

South canara is districts name , the Mangalore or Kodiyal ( called by konkanis ) is the headquaters of south canara. All konkanis in tulunadu or undivided south canara region know more than 3 langauges but in every konkani house we can hear only konkani thats makes the konkanis proud to call themselves as konkanis in karnataka.

Sunday, June 20, 2010

मालवणी का नको?

महाराष्ट्रात आज कोंकणीची अवस्था बिकट आसा. बऱ्याच लोकांनी आपली मायभास कोंकणी सोडुन मराठी वापरुक सुरुवात केली आसा. ही प्रक्रिया खुप वर्सापुर्वी सुरु झालीसा. पुन ह्येची दखल कोंकणी प्रेमींनी घेउक नाय. आज अनेक लोकांका माहीती पण नाय आसा की मालवणी भाषा, चित्पावनी, संगमेश्वरी हे कोंकणीचे बोलीभाषा आसत. मालवणीच्यावर असलेल्या मराठीच्या वर्चस्वामुळे लोकांका ही मराठीचीच बोलीभाषा वाटता. असो तर महत्त्वाचा ह्या की दुसऱ्या भाषांचो व्देष न करता आपणाक आपली भाषा टीकवची आसा. उदय म्हांबरो हुलयता तशे "आपली आवय जरी कितलीय गरीब आसली तरी ती आवय आसता. आनी मावशी कितलीय श्रीमंत आसली तरी ती आपली मावशी आसता." हे आपुण जाणुन घेउक जाय.

बरीच मालवणी मंडळी आजकाल मालवणी बोलाकय लाजतत. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागीरीच्या शहरान रवणारो नवश्रीमंत वर्ग मराठीच वापारता. त्येंका मालवणी किंवा कोंकणीचो वापर करुक लाज दिसता. ह्या परीस्थीतीक थोडो आपलो समाज कारणीभुत आसा. आपण स्वताच आपल्या भासेचे शत्रु आसो. मराठीत बोलला की आपण सुशिक्षीत झालो ह्यो गैरसमज्. लोकांनी ह्या समजुन घेउक व्हाया की कोंकणी ही आपली मातृभास आसा. माणुस चांगल्या विचारान आणि शिक्षणान मोठो होता. भाषा ह्या फक्त एक् माध्यम आसा. सगळे भाषा एक समान. खयचीच भाषा बोलना ह्या कमीपणाचा लक्षण असु शकना नाय. मातृभाषा बोलणा ह्या तर कधीच कमीपणाचा लक्षण नाय.

मच्छिंद्र कांबळी यांचे मालवणी कोंकणीच्या प्रचार आणि प्रसारातील योगदान

मच्छिंद्र कांबळी यांचे मालवणी कोंकणीच्या प्रचार आणि प्रसारातील योगदान

मच्छिंद्र कांबळी यांनी वस्त्रहरण या पहिल्याच नाटकाद्वारे व्यावसायिक मराठी आणि कोंकणी रंगभूमीवर इतिहास घडवला. अस्सल मालवणी कोंकणी बोलीतले लोकनाट्याच्या धर्तीचे हे नाटक मैलाचा दगड ठरले. कांबळी यांचा अभिनयाचा ठसा खऱ्या अर्थाने उमटला तो, "वस्त्रहरण'मधील तात्या सरपंच या भूमिकेने. "वस्त्रहरण' या नाटकाचे 5000 प्रयोग झाले.


त्यानंतर पांडगो इलो रे इलो , घास रे रामा , वय वर्ष पंचावन्न , भैय्या हातपाय पसरी , येवा कोकण आपलाच असा , माझा पती छत्रीपती अशी अनेक नाटके त्यांनी आपल्या भद्रकाली प्रोडक्शन या नाटयसंस्थेमार्फत अनेक वर्ष चालवली.

Friday, June 18, 2010

एक नयी सुरुवात.

नमस्कारु.

एक नयी सुरुवात. कोंकणी भास ही आपली माय आसा. तीका वाचवणा ह्या आपला कर्तव्य आसा. आयुष्यात जीतके भाषा शिकुक मिळतीत तीतके शीकाचे पण आपल्या मायभाषेक विसरायचा नाय. बऱ्याच जणांका माहीती ना की मालवणी ही कोंकणीची उपभाषा आसा. त्यामुळे असो समज झालो हा की मराठी ही शुध्द भाषा आणि मालवणी कोंकणी ही अपभ्रंशान तयार झालेली भाषा. ह्यो गैरसमज आसा. कोंकणी ही पुर्नपणे स्वतंत्र भास आसा. उत्तर कोंकणीत चित्पावन कोंकणी,मालवणी कोंकणी आणि संगमेश्वरी किंवा रत्नागीरी कोंकणी येता. आज सगळ्या जुन्या नव्या कोंकणी लेखकांचा आणि कार्यकर्ताचा स्मरण करुन आमी ह्यो नवीन कोंकणी ब्लॉग सुरु करतो. तरी तुमच्या प्रोत्साहनाची गरज आसा.

ह्या मंगलसमयी वामण रघुनाथ शेणै वाळौलिकईर ह्येंका विसरुन कसा चालात. गोयबाब शेवटपर्यंत कोकणीच्या एकतेसाठी झटले. ते जशी सातेरीची पुजा करत तशी मेरीची पुजा करत. त्येंनी ख्रीच्शन मुस्लीम आनी हिन्दु कोकणी लोकांका एकत्र आनुचो कायम प्रयत्न केलो. त्येंचा स्मरण करुन आमी ही नयी सुरुवात करतो. त्येंच्याच भाषेत सांगुचा तर देवी सातेरी आमच्यार कृपा कर. Holy virgin Mother Bless Our Way

देव तुमचे बरे करो.

Konkani : The Language of Konkan

I want to discuss the facts about konkani language and its status in konkan. How many konkanis can speak their mother tongue konkani?? This is the real question. Many of us dont know the fact that konkani is our own language. We r the real enemies of konkani language because we left our language and adopted Marathi. I am not against Marathi. I love Marathi. I have one blog in Marathi. But I cant forget my own language. Our language is dying friends. We have to save it.

As per the N. G. Kalelkar's classification, Based on the historical events and cultural ties of the speakers, N. G. Kalelkar has broadly classified the dialects of konkani into three main group

Northern Konkani: Dialects spoken in the Ratnagiri and Sindhudurg district of Maharashtra with strong cultural ties to Marathi. i.e. Malvani konkani, Sangmeshwari Konkani, Chitpavan konkani

Central Konkani: Dialects in Goa, where Konkani came in close contact with Portuguese language and culture.

Southern Konkani: Dialects spoken in the Canara region of Karnataka which came in close contact with Tulu and Kannada.

Konkani is independent language. It have many dialects. Please know this fact and try to speak konkani language. You can use any dialect because ther is no major difference. According to me in ratnagiri, konkani is in very bad state. Only few bhandaris and muslim people speak konkani language. Chitpavans adopted marathi so they left konkani many years back. Many people don't know this fact that konkani is their language.I think N. G. Kalelkar's classification of dialects of konkani is the best classification. He introduced three child classes of konkani parent class.

First is Northern konkani which includes dialects spoken in Ratnagiri and Sindhudurg Districts of Maharashtra. Northern konkani have great influence of Marathi on it. Northern konkani have different flavors like Muslim Konkani, Chitpavani konkani, Malvani-konkani, Sangmeshwari Konkani or Ratnagirir konkani etc. Northern konkani is still alive in sindhudurg and rajapur. Second and important one is Central Konkani Dialects in Goa, where Konkani came in close contact with Portuguese language and culture.Third is Southern Konkani Dialects spoken in the Canara region of Karnataka which came in close contact with Tulu and Kannada and Kerala Konkani which popular in Southern India . We can include Agari in Northern konkani but debate is going on this issue.

History of Konkan on Wikipedia :
Know the history of konkan and konkani people with the help of wikipedia. Know your culture,know your language and many more.

http://en.wikipedia.org/wiki/Konkan
http://en.wikipedia.org/wiki/Konkani_Language
http://en.wikipedia.org/wiki/Konkani_people

I got this research article on konkani while surfing. Article written by Dr. Krishnanand Kamat (Konkani Scholar).
Please read this article http://www.kamat.com/kalranga/konkani/konkani.htm

Basic Instructions for Writers

Hi friends following are basic instructions to all writers
  1. You can post in Konkani and its dialects.
  2. You can post in Marathi or English to spread word about konkani in those konkani people who have adopted other languages and who don't understand konkani.
  3. You can use both Devnagari and Roman Scripts.
  4. You can post your own articles, poems and photos.
  5. If your postings other writers or poets material please take his/her permission and then mention his/her name.
  6. We will not accept any commercial Advertisements.
  7. You can post non-commercial, social and environmental advertisement.
  8. No Insulting words for any religion or caste will be tolerated.
  9. No Insulting Words / Sexual content will be Tolerated.
  10. No hate speech please. 
Thank you very much.
Regards,
KonkaniOnline Blog Team

We are registered with

Blog Directory
Related Posts with Thumbnails