Tuesday, April 21, 2015

Spirit of Malvani Konkani People


आज मालवणी माणसाच्या जीवनात जी स्थिरता आणि संपन्नता इलीसा त्येका मालवणी माणसाची मालवणी कोकणी संस्कृती जबाबदार आसा. आपल्याकडे कर्जा काढून लग्ना होनत नाय. हौस येगळी पण अंथरून बघूनच कोकणी माणूस पाय पसरता. उगाच दिखावो करुक लाखोचो खर्च करना नाय. कोकणी रीतीरिवाजानुसार लग्नात बोलणी करताना चेडवाकडच्यांका आणि झीलाकडच्यांका कसो समान आणि कमी खर्च होयत ता बगतत. पोशाकाचो खर्च आणि मंडप खर्च वाटून घेवची परंपरा आसा. कोकणी पंरपरेत हुंडो अजिबात मान्य नाय. कोकणी माणूस मुळातच विचार करून निर्णय घेनारो. अशा रीवाजांमुळे नवीन जीवनात पावल ठेवताना जोडी कर्जबाजारी नसता. शिवाय शेजाऱ्यान जीप घेतल्यान म्हणान कोकणी माणूस जीप नाय घेवचो. चार गाळये घालीत आणि ता जीप घेणा कसा चुकीचा ह्या पण सांगीत पण खर्च करताना विचार करून करतलो. कायय झाला तरी कोकणी शेतकरी कधी आत्महत्या नाय करुचे कारण काड्ये पासून पिड्यातगयात प्रत्येक वस्तूचा मोल कोकणी माणसाक माहित आसा. एक काळ होतो कोकणी माणूस मनीऑर्डर वर जगा. आता कोकणी माणूस स्वत: दुसऱ्यांक मनीऑर्डर पाठयत. आज एक घर असा दिसाचा नाय जय कुपोषण आसा किंवा दोन वेळचा जेवण मेळना नाय. ह्या spirit of konkani people कायम ठेवया आणि अशेच विकसित होयत जावया..

Monday, April 20, 2015

Follow us on Social Media


Follow Konkani Mulukh (Gujarath to Kerala) on Social Media

Facebook : - https://www.facebook.com/KonkaniMulukh

Twitter : - https://twitter.com/Konkani_mulukh

Email : - konkanimulukh@gmail.com

Wednesday, January 16, 2013

ISO 639-3 classification and Malvani

Click on the image to enlarge it
मित्रांनो आपली मालवणी भाषा Officially Recognize आसा. ISO प्रमाणे आपली मालवणी भाषा गोव्यातली कोकणी ह्या सदरात समाविष्ट आसा. ISO 639-3 classification प्रमाणे ISO 639:gom ह्या कोड अंतर्गत गोवन कोकणीची भाषा म्हणून मालवणीचो उल्लेख केलेलो आसा. गोवन कोकणीत मालवणी बरोबरच मंगलोरी कोकणी, बार्देशी कोकणी, चित्पावनीपण समावेश आसा. ISO 639:knn प्रमाणे आपली कोळी, आगरी, बाणकोटी, संगमेश्वरी, ठाकरी, ख्रीस्ताव, धनगरी ह्या भाषांचो उल्लेख महाराष्ट्रातील कोकणी असो केलो आसा. मालवणी कोकणी (गोवन) चो भाग असल्यामुळे मालवणीक मान्यता आसा. आता गरज आसा ती महाराष्ट्र सरकारान पुढे येवन सिंधुदुर्गातल्या मालवणी (गोवन कोकणी) आणि उर्वरीत महाराष्ट्रातल्या महाराष्ट्री कोकणीचा संवर्धन करूची.

कोकणी मुलुखाची लाईफ लाईन - पनवेल ते कोच्ची (केरळ) राष्ट्रीय महामार्ग

Life Line of Konkani Mulukh.
(कोकणी मुलुखाची लाईफ लाईन - पनवेल ते कोच्ची (केरळ) राष्ट्रीय महामार्ग )

NH-17 (Panvel to Kocchi)

National Highway 17, commonly referred to as NH 17, now renumbered as NH 66, is a busy National Highway in India that runs roughly north–south along the western coast of India, parallel to western ghats. It connects Panvel (near Mumbai) to Kochi in Kerala, passing through the states of Maharashtra, Goa, Karnataka, and Kerala. It is the 7th longest highway in India with 1,296 km.

It starts at Panvel, at the junction of National Highway 4 (NH 4), and ends at Edappally,at the junction of National Highway 47 (NH 47) near Kochi. NH17 mainly traverses through the west coast of India, sometimes touching shores of Arabian sea. The NH17 touches the Arabian Sea at Maravanthe in Karnataka and Thalassery in Kerala. It passes through the Indian states of Maharashtra, Goa, Karnataka and Kerala.

The National Highway 17 connects cities and towns of different states as follows: Panvel, Mahad, Khed, Chiplun, Hatkhamba (Ratnagiri), Rajapur, Kankavli, Kudal, Sawantwadi, Panaji, Margao, Karwar, Kumta, Bhatkal, Kundapura, Udupi, Surathkal, Mangalore, Kasaragod, Taliparamba, Kannur, Thalassery, Vadakara, Kozhikkode, Kottakkal, Ponnani, Kodungallur, North Paravur and Edappally in Kochi.

NH 66 includes the parts of old NH 47. Kochi to Kanyakumari stretch of old NH47 has been merged with the NH 66

Wednesday, February 8, 2012

कोकणी लोकगीत


हाव सायबा गोयाक वयात
हाव सायबा पेलेतोडी वेत्ता
दोमूल्या लोग्नांकु वेत्तां
माका सायबा वाटु कोळो नां

We are registered with

Blog Directory
Related Posts with Thumbnails