Tuesday, April 21, 2015

Spirit of Malvani Konkani People


आज मालवणी माणसाच्या जीवनात जी स्थिरता आणि संपन्नता इलीसा त्येका मालवणी माणसाची मालवणी कोकणी संस्कृती जबाबदार आसा. आपल्याकडे कर्जा काढून लग्ना होनत नाय. हौस येगळी पण अंथरून बघूनच कोकणी माणूस पाय पसरता. उगाच दिखावो करुक लाखोचो खर्च करना नाय. कोकणी रीतीरिवाजानुसार लग्नात बोलणी करताना चेडवाकडच्यांका आणि झीलाकडच्यांका कसो समान आणि कमी खर्च होयत ता बगतत. पोशाकाचो खर्च आणि मंडप खर्च वाटून घेवची परंपरा आसा. कोकणी पंरपरेत हुंडो अजिबात मान्य नाय. कोकणी माणूस मुळातच विचार करून निर्णय घेनारो. अशा रीवाजांमुळे नवीन जीवनात पावल ठेवताना जोडी कर्जबाजारी नसता. शिवाय शेजाऱ्यान जीप घेतल्यान म्हणान कोकणी माणूस जीप नाय घेवचो. चार गाळये घालीत आणि ता जीप घेणा कसा चुकीचा ह्या पण सांगीत पण खर्च करताना विचार करून करतलो. कायय झाला तरी कोकणी शेतकरी कधी आत्महत्या नाय करुचे कारण काड्ये पासून पिड्यातगयात प्रत्येक वस्तूचा मोल कोकणी माणसाक माहित आसा. एक काळ होतो कोकणी माणूस मनीऑर्डर वर जगा. आता कोकणी माणूस स्वत: दुसऱ्यांक मनीऑर्डर पाठयत. आज एक घर असा दिसाचा नाय जय कुपोषण आसा किंवा दोन वेळचा जेवण मेळना नाय. ह्या spirit of konkani people कायम ठेवया आणि अशेच विकसित होयत जावया..

1 comment:

 1. Konkan - The glorious western coastline of India, also known as Konkan Coast or Kokan having most wonderful and majestic travel destinations like Diveagar, Harihareshwar, Shriwardan, Kashid, Murud, Matheran and many more.
  It is a standout among the foremost illustrious traveler destinations of Maharashtra, because of its wide-spread coastal line of about 720 km, mango orchards, rice fields, forests, beaches, hill stations. There are number of exquisite and exotic beaches on the coastal line of Konkan.
  CheckinKonkan have used a simple plan of contacting the hoteliers in numerous areas of Konkan by using easy to use web portal. Traveler can look for a hotel in Konkan region, speak to the hotel man, and book stays at hotel.
  So think about a flawless and mesmerizing weekend gateway, plan for Konkan.
  Visit at Hotels In Konkan
  Hotels In Harihareshwar
  Hotels In Kashid
  Hotels In Diveagar
  Hotels In Murud Janjira
  Hotels In Matheran
  Hotels In Shriwardhan

  ReplyDelete

We are registered with

Blog Directory
Related Posts with Thumbnails