Friday, June 18, 2010

एक नयी सुरुवात.

नमस्कारु.

एक नयी सुरुवात. कोंकणी भास ही आपली माय आसा. तीका वाचवणा ह्या आपला कर्तव्य आसा. आयुष्यात जीतके भाषा शिकुक मिळतीत तीतके शीकाचे पण आपल्या मायभाषेक विसरायचा नाय. बऱ्याच जणांका माहीती ना की मालवणी ही कोंकणीची उपभाषा आसा. त्यामुळे असो समज झालो हा की मराठी ही शुध्द भाषा आणि मालवणी कोंकणी ही अपभ्रंशान तयार झालेली भाषा. ह्यो गैरसमज आसा. कोंकणी ही पुर्नपणे स्वतंत्र भास आसा. उत्तर कोंकणीत चित्पावन कोंकणी,मालवणी कोंकणी आणि संगमेश्वरी किंवा रत्नागीरी कोंकणी येता. आज सगळ्या जुन्या नव्या कोंकणी लेखकांचा आणि कार्यकर्ताचा स्मरण करुन आमी ह्यो नवीन कोंकणी ब्लॉग सुरु करतो. तरी तुमच्या प्रोत्साहनाची गरज आसा.

ह्या मंगलसमयी वामण रघुनाथ शेणै वाळौलिकईर ह्येंका विसरुन कसा चालात. गोयबाब शेवटपर्यंत कोकणीच्या एकतेसाठी झटले. ते जशी सातेरीची पुजा करत तशी मेरीची पुजा करत. त्येंनी ख्रीच्शन मुस्लीम आनी हिन्दु कोकणी लोकांका एकत्र आनुचो कायम प्रयत्न केलो. त्येंचा स्मरण करुन आमी ही नयी सुरुवात करतो. त्येंच्याच भाषेत सांगुचा तर देवी सातेरी आमच्यार कृपा कर. Holy virgin Mother Bless Our Way

देव तुमचे बरे करो.

1 comment:

  1. baari borem. It is good that some people have taken up the task of educating people that Malvani is not a dialect of Marathi. Rather it s a Konkani dialect which has a lot of Marathi influences.
    Dev tumkam boro dees deum.

    ReplyDelete

We are registered with

Blog Directory
Related Posts with Thumbnails